no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Nødvarsel fra politiet i Møre og Romsdal: Fjellskred Åkneset

I hele Storfjorden er farenivået for fjellskred hevet til rødt. Ved ett fjellskred vil en medfølgende tsunami inntreffe. Politiet setter derfor i gang evakuering av de berørte områdene og Politimesteren har utstedt oppholdsforbud. Politiet ber derfor alle forlate området og ta seg til trygg sone, på en rolig måte. Dersom du er i livstruende fare og trenger umiddelbar hjelp ring 112. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. www.aknes.no www.nve.no