no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: SKRED

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: SKRED Det har gått et stort jordskred på Møllenberg, og du kan befinne deg i et farlig område. Forlat og unngå området. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.