no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

PÅGÅENDE FARLIG HENDELSE [Definer område]

Nødvarsel fra politiet: PÅGÅENDE FARLIG HENDELSE. Det pågår skyting [type hendelse] i [definer området], og du kan være i fare. Kom deg i sikkerhet. [alternative instruksjoner hvis aktuelt]. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.