no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

PÅGÅENDE FARLIG HENDELSE [Definer område]

Nødvarsel fra politiet: TEST TEST TEST PÅGÅENDE FARLIG HENDELSE. Det er funnet en mistenkelig gjenstand utenfor den israelske ambassade i Parkveien i Oslo, og du kan være i fare. Vi ber alle som befinner seg i nærheten om å forlate området inntil ny beskjed blir gitt. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.