no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

PLIVO / Skarpt oppdrag, lydløs varsling

Lydløs Nødvarsel fra politiet: FARLIG HENDELSE. Det pågår skyting i Amalie Skram VGS, og du kan befinne deg i et farlig område. Kom deg i sikkerhet. Lag så lite lyd som mulig. Forlat området. Gjem deg. Lag så lite lyd som mulig. Skru av lyden på mobilen. Skjul deg hvis du ikke kan løpe. Handle, hvis du ikke har annet valg. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.