no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

PLIVO eller andre skarpe hendelser med akutt fare for liv.

Nødvarsel fra politiet: FARLIG HENDELSE. Det pågår skyting i Alta sentrum og du kan befinne deg i et farlig område. Gjerningsmann er sist observert inne på Amfi. Forlat området, ikke oppsøk området, eller gjem deg dersom det er eneste alternativ. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. Lag så lite lyd som mulig. Skru av lyden på mobilen. Handle, hvis du ikke har annet valg. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Politiet aksjonerer.