no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

RSF002 TEST TEST TEST -1: Radioaktivt utslipp/ nukleær hendelse

Nødvarsel fra politiet: RADIOAKTIVT UTSLIPPDet har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff i [definer området] og du kan befinne deg i et farlig område. [alternative instruksjoner hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. Handlingsalternativer: Hold deg innendørs. •Er du ute, gå inn i nærmeste aktuelle bygning.•Lukk dører, vinduer og luftekanaler, slå av ventilasjonen hvis mulig.•Forlat området hvis mulig.•Forlat området.•Unngå området. Merk: Alternativer som omhandler "inntak av JOD tabletter:Tiltakene besluttes fra DSA, effektueres via f.eks. politiet. Disse råd skal kun gis etter rådføring med DSA. 2•Under 18 år: innta jodtabletter dersom tilgjengelig i hjemmet•18 – 40 år og gravide/ammende: innta jodtabletter dersom tilgjengelig i hjemmet•Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner.