no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Skogbrann

Nødvarsel fra politiet: BRANN. Det brenner i [type brann] i [definer området], og du kan befinne deg i et farlig område. [Alternative instruksjoner hvis aktuelt]. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no