no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Skogbrann

Nødvarsel fra politiet i Agder: BRANN. Det brenner ukontrollert i terreng øst for Skjoldmøynuten.,- med spredning til område Store Reiårsvann. Du kan befinne deg i et farlig område og må derfor evakuere til sikkert sted umiddelbart. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no