no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Skogbrann

Nødvarsel fra politiet i Agder : SKOGBRANN. Det brenner i område øst for Sjoldmøynuten], og du kan befinne deg i et farlig område. Brannen er ikke under kontroll Trekk ut av farlig område. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no