no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Skred / Naturhendelse

Nødvarsel fra politiet: EKSTREMVÆR/SNØSKRED Det har gått et snøskred som sprerrer nordsiden europaveg 6 på nordsiden av Kvænangsfjellet. Kvænangsfjelelt er i ferd med å bli sperret grunnet uværet. Dersom du befinner deg på fjellet må du snu og kjøre tilbake i retning mot Storslett. Ring kun politiet dersom du er i en nødsituasjon. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.