no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Skred / Naturhendelse

Nødvarsel fra Troms politidistrikt: SKRED Det har gått et Stein-/Jordskred i/ved Nordnes i Kåfjord kommune, og du kan befinne deg i et farlig område. Søk høyere terreng. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/nødsituasjoner Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no