no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

SKRED

Nødvarsel fra politiet: SKRED Det har gått et xx-skred i/ved [definer området], og du kan befinne deg i et farlig område. [alternative instruksjoner hvis aktuelt] [Forlat området hvis mulig.] [Forlat området.] [Unngå området.] [Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner.] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.