no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Skred

Nødvarsel fra politiet: SKRED Det har gått et xx-skred i/ved [definer området], og du kan befinne deg i et farlig område. [alternative instruksjoner hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.