no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Test - Skogbrann

TEST TEST TEST Nødvarsel fra politiet: BRANN. Det brenner i terrenget nord for Moseidtjønna og du kan befinne deg i et farlig område. Følg med og vurder å trekk ut av området. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og råd fra myndighetene.