no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

TEST - TEST - TEST

TEST - TEST - TEST Dette er en teknisk test av Nødvarsel, myndighetenes nye varslingssystem. Som mottaker trenger du ikke foreta deg noe. TEST - TEST - TEST