no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

TEST TEST TEST - KVIKKLEIRESKRED, MDR008 Nr. 1

Nødvarsel fra politiet: SKRED. Det har gått et kvikkleireskred på Høybuktmoen ved Kirkenes, og du kan befinne deg i et farlig område. Forlat området hvis mulig. Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.