no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

TEST-TEST-TEST Faren er over

Nødvarsel fra politiet: TEST-TEST-TEST- AKUTT FARE OVER. Varslet om jordskred i Ryfylkeheiene er nåunder kontroll. Det er ikke lengre fare i området. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no