no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

TEST TEST TEST Farlig utslipp

TEST TEST TEST Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: FARLIG UTSLIPP Det er fare for lekkasje/utslipp av farlig stoff ved Heggstadmoen og du kan befinne deg i et farlig område Forlat området, og unngå området. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.