no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

TEST-TEST-TEST Farlig utslipp

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: FARLIG UTSLIPP Det har vært lekkasje/utslipp av farlig stoff i/ved Heggstadmoen og du kan befinne deg i et farlig område • Lukke dører, vinduer og luftekanaler, slå av ventilasjon hvis mulig • Forlat området • Unngå området Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no