no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

TEST TEST TEST Heggstadmoen godsterminal - acetylen

Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: FARLIG UTSLIPP Det har vært ulykke på Heggstadmoen godsterminal i forbindelse med omlasting av gods. Godset inneholder blant annet acetylen og du kan befinne deg i et farlig område. Det kan være fare for eksplosjon. Anbefalt sikkerhetsavstand er 300 meter. IKKE ring politiet med mindre du er i en nødsituasjon. Forlat området hvis mulig. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.