no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Test test test Heggstadmoen

Test test test JBJ019 Nødvarsel fra politiet i Trøndelag: AKUTT FARE OVER Varslet eksplosjonsfare på Heggstadmoen er under kontroll/normalisert. Man kan ferdes i området som normalt. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.