no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

TEST TEST TEST VEL004 AKUTT FARE OVER STJØRDAL SENTRUM

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER Varslet [hendelse] i [definer området] er under kontroll/normalisert. [handlingsalternativer hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.