no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

VIKTIG MELDING

Nødvarsel fra Vest Politidistrikt : [BRANN - FERJE] [Ferje i brann ved Halhjem ferjekai] [Mye røyk i området - hold vinduer/dører/ventilasjon stengt. Unngå området hvis mulig] Søk informasjon og følge råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no