no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Hjem

Nødvarsel på mobil

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse.

Smilende gutt som holder foran øynene på faren

Les også