no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Hva betyr rådene?

Kvinne med skjerf som bærer barn ute i en skog om høsten
Foto: Johnér

Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Her er noen eksempler på råd som kan bli gitt og hva de betyr.

«Søk informasjon og følg råd fra myndighetene»

Rådet om å søke informasjon og følge råd fra myndighetene er et generelt råd som kan bli gitt ved flere typer hendelser. 

I praksis betyr dette rådet at du skal søke informasjon fra kilder du stoler på. Det kan for eksempel være aviser, radiostasjoner, nyhetsredaksjoner, familie/venner eller myndighetspersoner.

NRK P1 er beredskapskanalen som skal sikre informasjon til publikum, også dersom andre nyhetsmedier og offentlige nettsteder ikke er tilgjengelige. NRK kan også bryte igjennom med viktige meldinger til befolkningen på alle NRKs radiokanaler. 

Husk at krisesituasjoner er uoversiktlige, og noen kan ha egeninteresser av å spre feilinformasjon. Vær derfor ekstra oppmerksom på at du får informasjon fra pålitelige kilder.

«Lukk dører, vinduer og luftekanaler, steng av ventilasjonen og bli inne»

For å redusere sjansen for å bli utsatt for farlige stoffer kan du få råd om å holde deg innendørs, og til å lukke alle vinduer, dører og luftekanaler. Dette kan være aktuelt ved radioaktiv stråling, giftig røyk, gass eller liknende. 

«Kom deg i sikkerhet»

Rådet om å komme deg i sikkerhet, kan bli gitt i ulike typer hendelser. Hva rådet i praksis innebærer, vil være avhengig av situasjonen. Ved noen tilfeller kan det bety at du skal komme deg raskt vekk fra et sted, andre ganger bør du komme deg raskt innendørs (med lukkede vinduer og dører).

Ved luftangrep, bør du søke dekning så fort som mulig. Dersom det ikke er et tilfluktsrom i nærheten, kan du for eksempel søke dekning i kjellere, plass-støpte trappesjakter eller rom i midten av bygget (unngå vinduer).

Les også