no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Tidligere varsler

På denne siden kan du se varsler som er sendt ut tidligere og som ikke gjelder lenger. Aktive varsler finner du på denne siden.

 • Teknisk test av nødvarsel

  TEST – TEST – TEST Dette er en teknisk test av Nødvarsel, myndighetenes nye varslingssystem. Testen vil foregå sentralt i Oslo. Som mottaker trenger du ikke foreta deg noe. TEST – TEST – TEST System test of Emergency Alert TEST – TEST – TEST This is a system test of Nødvarsel, the Norwegian authorities alerting system. The test takes place in central parts of Oslo. As recipient you can disregard this message. TEST – TEST - TEST
 • AKUTT FARE OVER

  Nødvarsel fra Nordland Politidistrikt: AKUTT FARE OVER Varslet om ekstremt kraftig vind i Bodø sentrum er nå avsluttet. Situasjonen er i ferd med å normalisere seg. Politiet har fjernet sperringene. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no
 • Skred / Naturhendelse

  Nødvarsel fra Troms politidistrikt: EKSTREMVÆR På grunn av sterk vind er det mye bygningsmasse på avveie i Harstad sentrum. Utvis forsiktighet og hold deg om mulig innendørs inntil videre. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no
 • Ekstremvær

  Nødvarsel fra Nordland Politidistrikt: EKSTREMVÆR Pga kraftig vind er det forbundet med fare å oppholde seg utendørs i Bodø sentrum. Politiet ber derfor at folk holder seg innendørs og ikke oppsøker Bodø sentrum før været roer seg. Bodø sentrum er sperret av. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no
 • Faren er over

  Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVERVarslet [hendelse] i [definer området] er [under kontroll/normalisert].[alternative instruksjoner hvis aktuelt]Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.
 • SKRED

  Nødvarsel fra politiet: SKRED Det har gått et xx-skred i/ved [definer området], og du kan befinne deg i et farlig område.[alternative instruksjoner hvis aktuelt]Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.+ Handlingsalternativer •Forlat området hvis mulig.•Forlat området.•Unngå området.•Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner.
 • VARSLINGSPRØVE 10 JANUAR 2024

  TEST Dette er en TEST av Nødvarsel, myndighetenes varslingssystem ved alvorlige hendelser. Et reelt varsel gir deg informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg. I dag tester politiet Nødvarsel. Du trenger ikke gjøre noe. Hilsen Politiet TEST Dette er ein TEST av Nødvarsel, myndigheitenes varslingssystem ved alvorlege hendingar. Eit reelt varsel gir deg informasjon om kva som skjer og kva du bør gjere for å beskytte deg. I dag testar politiet Nødvarsel. Du treng ikkje gjere noko. Helsing politiet
 • Teknisk test 4. Januar 2024

  Dette er en teknisk test av Nødvarsel, myndighetenes varslingssystem ved alvorlige hendelser. Denne tekniske testen er en del av forberedelsene til den nasjonale varslingsprøven 10. januar. Du trenger ikke å gjøre noe. Du mottar denne testen fordi du har aktivert din telefon for mottak av testvarsler. For å motta varselet under varslingsprøven 10. januar behøver du ikke ha testvarsler aktivert på din telefon. Hilsen Politiet
 • Faren er over

  Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVER Varslet væpnet aksjon i Sørrollnes, mandag morgen 07.08.23, er under kontroll. Beboere i området kan nå bevege seg som normalt.
 • Nødvarsel ekstremværet Hans

  Det er ventet ekstremt mye nedbør i deler av Sør-Norge. Ta forholdsregler og følg råd fra myndighetene. Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig. Mer informasjon her: https://www.yr.no
 • Ekstremværvarsel

  Melding fra Statsforvalteren i Vestland. Det er ventet ekstremt mye nedbør i deler av Sør-Norge. Ta forholdsregler og følg råd fra myndighetene. Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig. Mer informasjon her: https://www.yr.no/nb/ekstrem/hans
 • SKRED

  Nødvarsel fra politiet: SKRED Det har gått et XX-skred i/ved [definer området], og du kan befinne deg i et farlig område. [handlingsalternativer hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.