no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Hva får du varsler om?

Ung person med caps som ser alvorlig på en mobiltelefon
Foto: Johnér

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om alvorlige og akutte hendelser som kan true liv og helse.

I første fase skal tjenesten brukes til nasjonale varsler hvor store deler av Norges befolkning må varsles raskt.

Eksempler på slike hendelser:

  • Ekstremvær i store deler av landet
  • Radioaktivt utslipp
  • Omfattende terrorangrep mot flere steder
  • Angrep mot Norge/ krig truer

Hvis det oppstår en hendelse der Nødvarsel tas i bruk, kan du også få oppdateringer dersom situasjonen endrer seg og når faren er over. 

Systemet skal også testes. Da kan du få et testvarsel til din mobil. Et slikt varsel vil være tydelig merket med at det bare er en test. Myndighetene vil informere om planlagte tester på forhånd. Datoer for planlagte tester vil du også finne på www.nodvarsel.no.

Senere skal Nødvarsel utvides til bruk ved alvorlige og akutte hendelser lokalt og regionalt.

Les også