no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Hva får du varsler om?

Ung person med caps som ser alvorlig på en mobiltelefon
Foto: Johnér

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om alvorlige og akutte hendelser som kan true liv og helse.

Nødvarsel kan brukes for å varsle om hendelser på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå.

Eksempler på hendelser:

  • Ekstremvær som truer liv og helse
  • Radioaktivt utslipp
  • Omfattende terrorangrep
  • Angrep mot Norge/ krig truer

Hvis det oppstår en hendelse der Nødvarsel tas i bruk, kan du også få oppdateringer dersom situasjonen endrer seg og når faren er over.

Ulike nivåer

Nødvarsel har flere varslingsnivåer. Det er ikke nødvendig å gjøre noe aktivt for å motta nødvarsler på øverste farenivå. Det er heller ikke mulig å skru av varsler på dette nivået.

Nasjonale varslingsprøver sendes på øverste farenivå. Dette for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal. Testvarselet ved en varslingsprøve er alltid tydelig merket med at det bare er en test.

Myndighetene vil informere om nasjonale varslingsprøver på forhånd. Datoer for planlagte varslingsprøver vil du også finne på www.nodvarsel.no.

For mindre alvorlige hendelser er det mulig å skru av eller på for mottak av varsler. Det samme gjelder for tekniske tester. Dette kan du gjøre under innstillingene på mobiltelefonen din.

Vi anbefaler at publikum beholder standardinnstillingene hvor mottak av viktig melding/viktig informasjon er skrudd på og mottak av varsler på testnivå skrudd av.

Tekniske tester er ikke ment for publikum. Vi anbefaler at publikum ikke skrur på for mottak av varsler på testnivå, da de tekniske testene kan virke unødvendig forstyrrende.

Les også