Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Høreapparater og Nødvarsel

Kvinne sett bakfra som justerer høreapparat
Foto: Johner

NAV Hjelpemiddelsentral, Phonak, Cantec AS og GN Hearing Norway AS har testet hvordan ulike høreapparater fungerer med Nødvarsel. Her er en oversikt over testresultatene.

 

Høreapparat: Bernafon Alpha XT 9 miniRITE T R, Firmware 1.1.0

Telefon: Iphone 13 pro, iOS 17.1.2

Dette skjedde: Høreapparatene demper seg og nødvarsel høres direkte fra telefon. Ingen alarmlyd i høreapparatene.

 

Høreapparat: Bernafon Alpha 9 miniRITE T R, Firmware 1.4.4

Telefon: Galaxy S 22, Android Version 14, One UL Version 6.0

Streamet lyd fra telefon.

Dette skjedde: Når nødvarsel mottas dempes streamet lyd helt. Ingen alarmlyd i høreapparatene, kun fra telefonen.

 

Høreapparat: Bernafon Alpha XT miniBTE T R, Firmware 1.1

Telefon: iPhone 13, iOS 17.1.2

Streamet lyd med TV-A under testen

Dette skjedde: Ved mottak av nødvarsel stopper streamet lyd 1-2 sekunder, for så å fortsette igjen. Ingen alarmlyd i apparatene, kun fra telefonen.

 

Høreapparat: Resound Omnia RU-961

Telefon: Iphone 12, med "lyddirigering" i tilgjengelighetsinstillinger satt til "automatisk".

Dette skjedde: Ingen lyd i høreapparatene. Alle testere hørte lyden fra telefonen.

 

Phonak

Phonak har gjennomført testing av sine høreapparater på følgende platformer, som alle benytter samme Bluetooth teknologi for overføring av lyd:

  • Marvel
  • Paradise
  • Lumity  

Brukergruppe: Testen inkluderte brukere med både normal hørsel og erfarne høreapparatbrukere. Normalthørende testdeltakere benyttet forsterkning i høreapparatene sammen med ulike typer tette ørepropper og høyttalere. Brukere med nedsatt hørsel testet apparatene under deres vanlige forhold.

Enheter: Testene ble utført på flere smarttelefoner, inkludert iPhone 13 Pro, 14, 14 Pro, 15 Plus, og Samsung S22. Telefonene kjørte nyeste OS versjon (per 4. januar 2024).

Testresultater

Lydvarsler: Alle modeller ga klare lydvarsler både fra høreapparatet og tilkoblet telefon.

Lydkvalitet: Lyden ble vurdert som optimal - klar, godt balansert og ikke overveldende i styrke.

Nødvarsel i høreapparatene via Bluetooth

  • Når høreapparatene ble koblet til via Bluetooth for vanlig bruk (uten streaming), var nødvarselen gitt sømløst både via telefonen og via høreapparatene.
  • Under streaming av musikk via Bluetooth til høreapparatene under nødvarslet, ble musikken pauset for å spille av nødvarsel gjennom høreapparatene. Telefonen spilte også av varslingen på samme måte.
  • Under telefonsamtaler via Bluetooth gjennom høreapparatene, ble nødvarselet kun formidlet gjennom høreapparatene, ikke fra telefonen.

Tilbakemelding fra høreapparatbruker

En bruker rapporterte at lydnivået i høreapparatene oppleves som godt hørbart.

NAV Hjelpemiddelsentralen

Testet Sony Xperia 10 IV mot Phonak Marvel høreapparater (MFA-Made for all) – Fungerte fint. Alarmlyden kom både i telefonens høyttaler og i høreapparatene. Fikk også tekstmeldingen lest opp i høreapparatene.

Testet iPhone 12 mot Phonak Marvel høreapparat (MFA-Made for all) – Fungerte fint. Her kom alarmen både i telefonens høyttaler og i høreapparatet.