no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

1 Teknisk test av 24.1 Nødvarsel

TEKNISK TEST
Nivå 1

Dette er en teknisk test av Nødvarsel, myndighetenes nye varslingssystem ved alvorlige situasjoner.
Denne tekniske testen er en sjekk av funksjonalitet i nødvarsel knyttet til oppdatering.
Du trenger ikke å gjøre noe.

Du får denne testen fordi din telefon er aktivert for mottak av testvarsler.
Det er ikke nødvendig å aktivere testvarsler for å motta varsel om alvorlige hendelser.

See emergencyalert.no