no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Gasslekkasje

Du kan befinne deg i et farlig område. Det er en gasslekkasje i Botnhågen. Det er propangass. Det er pr nå ikke eksplosjonsfare, men det er etablert 300 meter sikkerhetsavstand. RV 855 er stengt inntil videre. Området mellom Renta og Finnsnes Trafikkstasjon evakueres. Dersom du befinner deg i dette området, bes du forlate. Nytt varsel kommer når situasjonen er mer avklart.