no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Faren over - Mulig gasslekkasje Indre Arna avklart

Viser til tidligere utsendt Nødvarsel om mulig gasslekkasje i området Arna Jernbanestasjon etter togulykke.

Situasjonen er nå avklart. Det er ingen fare for beboere eller bilister i området. Politiet ber publikum ta hensyn til at det fortsatt pågår arbeid på stedet og lar nødetatene jobbe uforstyrret.

Informasjon om tidligere Nødvarsel som er sendt ut kan leses på www.Nodvarsel.no - tidligere varsel.