no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Brann

Dette er en melding fra politiet. Det brenner i et kjøretøy og en garasje. Det er stor spredningsfare til andre nærliggende bygg. Det er mye svart røyk i området. Lukk vinduer og evakuer deg selv. Adressen for brannen er: Valhallveien 17.
Aktuelle adresser for evakuering er foreløpig Vallhallveien 15, 19 og 21.