no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Tidligere varsler

På denne siden kan du se varsler som er sendt ut tidligere og som ikke gjelder lenger. Aktive varsler finner du på denne siden.

 • Nasjonal varslingsprøve 12 juni 2024

  TEST
  Dette er en TEST av Nødvarsel, myndighetenes varslingssystem ved alvorlige hendelser. Et reelt varsel gir deg informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg.

  I dag tester politiet Nødvarsel. Du trenger ikke gjøre noe.

  Hilsen Politiet
 • Teknisk test 5. juni 2024

  TEST
  Dette er en teknisk test av Nødvarsel, myndighetenes varslingssystem ved alvorlige hendelser. Denne tekniske testen er en del av forberedelsene til den nasjonale varslingsprøven 12. juni. Du trenger ikke å gjøre noe.

  Du mottar denne testen fordi du har aktivert din telefon for mottak av testvarsler. For å motta varselet under varslingsprøven 12. juni behøver du ikke ha testvarsler aktivert på din telefon.

  Hilsen Politiet
 • TEKNISK TEST
  Nivå 1, test nr 10. Sendt: 12:05

  Dette er en teknisk test av Nødvarsel, myndighetenes varslingssystem ved alvorlige situasjoner.
  Denne tekniske testen er en sjekk av funksjonalitet i nødvarsel knyttet til oppdatering.
  Du trenger ikke å gjøre noe.

  Du får denne testen fordi din telefon er aktivert for mottak av testvarsler.
  Det er ikke nødvendig å aktivere testvarsler for å motta varsel om alvorlige hendelser.
  Bokstavtest: Áčđŋšŧž æøåÆØÅäöÄÖ«–»


  See emergencyalert.no
 • 1 Teknisk test av 24.1 Nødvarsel

  TEKNISK TEST
  Nivå 1

  Dette er en teknisk test av Nødvarsel, myndighetenes nye varslingssystem ved alvorlige situasjoner.
  Denne tekniske testen er en sjekk av funksjonalitet i nødvarsel knyttet til oppdatering.
  Du trenger ikke å gjøre noe.

  Du får denne testen fordi din telefon er aktivert for mottak av testvarsler.
  Det er ikke nødvendig å aktivere testvarsler for å motta varsel om alvorlige hendelser.

  See emergencyalert.no
 • Gasslekkasje

  Du kan befinne deg i et farlig område. Det er en gasslekkasje i Botnhågen. Det er propangass. Det er pr nå ikke eksplosjonsfare, men det er etablert 300 meter sikkerhetsavstand. RV 855 er stengt inntil videre. Området mellom Renta og Finnsnes Trafikkstasjon evakueres. Dersom du befinner deg i dette området, bes du forlate. Nytt varsel kommer når situasjonen er mer avklart.
 • Viser til tidligere utsendt Nødvarsel om mulig gasslekkasje i området Arna Jernbanestasjon etter togulykke.

  Situasjonen er nå avklart. Det er ingen fare for beboere eller bilister i området. Politiet ber publikum ta hensyn til at det fortsatt pågår arbeid på stedet og lar nødetatene jobbe uforstyrret.

  Informasjon om tidligere Nødvarsel som er sendt ut kan leses på www.Nodvarsel.no - tidligere varsel.

 • I forbindelse med en hendelse som er uavklart ber Politiet og Brannvesenet at publikum holder seg unna området Arna Jernbanestasjon. Beboere i området bør holde seg inne og lukke vinduer og følge med på informasjon i media.

  Det er trygt og oppholde seg innendørs. Politiet oppfordrer bilister som passerer ikke å stanse og følge omdirigeringer i trafikken.

  Publikum som befinner seg i friluft må holde seg 500 meter unna Arna Jernbanestasjon inntil ny informasjon kommer.
 • SKREDFARE OLDERVIKA

  Nødvarsel fra Troms politidistrikt: SKREDFARE OLDERVIKA
  Det er vurdert HØY skredfare i området Oldervika/Moen, Tromsø Kommune. Deler av området er evakuert, er du i tvil om dette gjelder deg, se politiet.no / ring 02800.
  Deler av hovedvegen vil være stengt inntil videre, kjør ikke forbi sperringene.
  Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.
  For English see emergencyalert.no
 • Teknisk test av nødvarsel

  TEST – TEST – TEST Dette er en teknisk test av Nødvarsel, myndighetenes nye varslingssystem. Testen vil foregå sentralt i Oslo. Som mottaker trenger du ikke foreta deg noe. TEST – TEST – TEST System test of Emergency Alert TEST – TEST – TEST This is a system test of Nødvarsel, the Norwegian authorities alerting system. The test takes place in central parts of Oslo. As recipient you can disregard this message. TEST – TEST - TEST
 • AKUTT FARE OVER

  Nødvarsel fra Nordland Politidistrikt: AKUTT FARE OVER Varslet om ekstremt kraftig vind i Bodø sentrum er nå avsluttet. Situasjonen er i ferd med å normalisere seg. Politiet har fjernet sperringene. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no
 • Skred / Naturhendelse

  Nødvarsel fra Troms politidistrikt: EKSTREMVÆR På grunn av sterk vind er det mye bygningsmasse på avveie i Harstad sentrum. Utvis forsiktighet og hold deg om mulig innendørs inntil videre. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no
 • Ekstremvær

  Nødvarsel fra Nordland Politidistrikt: EKSTREMVÆR Pga kraftig vind er det forbundet med fare å oppholde seg utendørs i Bodø sentrum. Politiet ber derfor at folk holder seg innendørs og ikke oppsøker Bodø sentrum før været roer seg. Bodø sentrum er sperret av. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no