no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Skred / Naturhendelse

Nødvarsel fra Troms politidistrikt: EKSTREMVÆR På grunn av sterk vind er det mye bygningsmasse på avveie i Harstad sentrum. Utvis forsiktighet og hold deg om mulig innendørs inntil videre. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene. For English see emergencyalert.no