no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Nasjonal varslingsprøve 12 juni 2024

TEST
Dette er en TEST av Nødvarsel, myndighetenes varslingssystem ved alvorlige hendelser. Et reelt varsel gir deg informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg.

I dag tester politiet Nødvarsel. Du trenger ikke gjøre noe.

Hilsen Politiet