no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Om Nødvarsel

Liten smilende gutt holder hendene øynene på faren sin
Foto: Nomad/Gettyimages

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilket område som skal varsles og som sender ut selve varselet.

Dette skjer når du får et nødvarsel:

  • Telefonen vibrerer og spiller av en høy sireneaktig lyd.
  • På skjermen kommer det en kort tekst som forteller deg hva som skjer og hva du bør gjøre. Hvis telefonen din støtter tekst til tale kan du få meldingen lest opp.

Når du mottar et nødvarsel, skal du stoppe opp, lese eller lytte til varselet, og følge rådet.

Når skal Nødvarsel brukes?

Nødvarsel skal brukes ved akutte og alvorlige hendelser med fare for liv og helse. Det kan være hendelser med radioaktivt utslipp, alvorlig terror eller andre ulykkes- og katastrofesituasjoner, hvor befolkningen må varsles raskt.

Nødvarsel kan brukes for lokale, regionale og nasjonale hendelser.

Systemet skal også testes av og til. Du kan se planlagte datoer for testing på www.nødvarsel.no.

Les også: Hva får du varsler om?

Befolkningsvarsling og informasjon

Nødvarsel på mobil er et tillegg til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen. I Norge har vi lenge hatt befolkningsvarsling via tyfoner, som med høy lyd gir signal om at du må oppsøke informasjon. 

I en alvorlig hendelse vil viktig informasjon bli delt i mange kanaler, som for eksempel på radio, tv, nettaviser, myndighetenes egne nettsider og på sosiale medier.

Les også