no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Faren er over

Nødvarsel fra politiet: AKUTT FARE OVERVarslet [hendelse] i [definer området] er [under kontroll/normalisert].[alternative instruksjoner hvis aktuelt]Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.