no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

Nødvarsel fra politiet i Møre og Romsdal

Nødvarsel fra politiet: JORDRAS Det er meldt om flere jordras som har gått i området Vistdal. Det kan være fare for flere jordras. Sted: Vistdal, Molde kommune. Råd: Ikke oppsøk området Vistdal. Om du befinner deg i området, søk trygg grunn. Hvis du er i umiddelbar livsfare, ring 112. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.