no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

SKRED

Nødvarsel fra politiet: SKRED Det har gått et XX-skred i/ved [definer området], og du kan befinne deg i et farlig område. [handlingsalternativer hvis aktuelt] Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.