no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

SKRED

Nødvarsel fra politiet: SKRED Det har gått et xx-skred i/ved [definer området], og du kan befinne deg i et farlig område.[alternative instruksjoner hvis aktuelt]Søk informasjon og følg råd fra myndighetene.+ Handlingsalternativer •Forlat området hvis mulig.•Forlat området.•Unngå området.•Ring nødnummer kun ved akutt behov for hjelp/livstruende nødsituasjoner.