no
en

Varsler

Ingen aktive varsler
Se tidligere varsler

VARSLINGSPRØVE 10 JANUAR 2024

TEST Dette er en TEST av Nødvarsel, myndighetenes varslingssystem ved alvorlige hendelser. Et reelt varsel gir deg informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg. I dag tester politiet Nødvarsel. Du trenger ikke gjøre noe. Hilsen Politiet TEST Dette er ein TEST av Nødvarsel, myndigheitenes varslingssystem ved alvorlege hendingar. Eit reelt varsel gir deg informasjon om kva som skjer og kva du bør gjere for å beskytte deg. I dag testar politiet Nødvarsel. Du treng ikkje gjere noko. Helsing politiet